BIP
14 Wojskowy Oddział Gospodarczy
Dialog techniczny
25.05.2018
Dostawy regałów magazynowych, uwzględniający ich transport, rozładunek oraz montaż we wskazanym przez Zamawiającego miejscu, w m. Biedrusko
27.06.2017
Wykonanie etykiet i tabliczek oznakowania miejsc składowania ....
27.04.2017
Przegląd, sprawdzenie, naprawa i konserwacja przekształtników tyrystorowych BAB-24/250 oraz urządzeń sterujących pracą ław akumulatorowni
19.01.2016
Przegląd techniczny, konserwacja, naprawa lub wymiana urządzeń szkolno – treningowych stanowiących wyposażenie Strzelnicy Bojowej Piechoty Olszynka w Biedrusku.
15.07.2015
DOSTAWA I MONTAŻ REGAŁÓW MAGAZYNOWYCH Termin składania wniosków: 20.07.2015 godz. 10.00


znaleziono: 5 wiadomości na 1 stronach

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych