BIP
14 Wojskowy Oddział Gospodarczy
Biuletyn Informacji Publicznej 14 WOG
Witamy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej 14. Wojskowego Oddziału Gospodarczego.

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) jest stroną internetową, która umożliwia powszechny i bezpłatny dostęp do informacji publicznej, będącej w posiadaniu 14. Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Poznaniu.

Podstawą realizacji powszechnego prawa obywateli do dostępu do informacji publicznej są:
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej;
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej;
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 r. w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych;
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej;
Decyzja nr 108 /MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 kwietnia 2009 r. w sprawie zasad realizacji polityki informacyjnej w resorcie obrony narodowej;
Decyzja nr 209/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie udostępniania informacji publicznej w resorcie obrony narodowej.Biuletyn Informacji Publicznej 14 WOG

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych