BIP
14 Wojskowy Oddział Gospodarczy
Pliki do pobrania
Lp. Data ostatniej
modyfikacji
Nazwa
1. 2014-01-24 Inwentaryzacja
2. 2014-01-24 Kasa
3. 2014-01-24 Planowanie cz.1
3. 2014-01-24 Planowanie cz.2
4. 2014-01-24 Podróże służbowe
5. 2014-01-24 Polityka rachunkowości
6. 2014-01-24 Procedury obiegu i kontroli dowodów księgowych
7. 2014-01-24 Regulamin premiowania
8. 2014-01-24 Szkody
9. 2014-01-24 Zamówienia publiczne
10. 2014-01-24 Pozostałe
11. 2014-08-26 Planowanie 2016 cz. 1
12. 2014-08-26 Planowanie 2016 cz. 2
13. 2017-02-28 Normy należności
14. 2017-06-23 Aneks do regulaminu zamówień publicznych

 

 

 

 

 

 

Zmiana hasła poczty e-mail i intermon.

 

 

 

 

 

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych