BIP
14 Wojskowy Oddział Gospodarczy
Aktualności
Nowy rok, nowe wyzwania
09.01.2017
Nowy Rok to kolejne, nowe wyzwania i szereg przedsięwzięć związanych z zabezpieczeniem jednostek wojskowych i instytucji będących na zaopatrzeniu poznańskiego Oddziału Gospodarczego.

2 i 3 stycznia medycznie, logistycznie i finansowo, zabezpieczyliśmy wcielenie prawie 260-ciu ochotników do Narodowych Sił Rezerwowych w Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych, których w najbliższych miesiącach szkolenia będziemy żywić, ubierać, zapewniać opiekę medyczną oraz wypłacać należne uposażenie.

9 stycznia, w głównym obiekcie siedziby 14. Wojskowego Oddziału Gospodarczego przy ulicy Bukowskiej, współużytkowanym ze Szkołą Podoficerską Wojsk Lądowych, z początkiem roku swoje kursy na pierwszy stopień podoficerski rozpoczęło 210 szeregowych. Obowiązek wyżywienia oraz zabezpieczenia finansowego i logistycznego szkolonych żołnierzy spoczywa w czasie nauki na 14. WOG-u.

Wszystkim przyszłym żołnierzom i podoficerom życzymy powodzenia w służbie.

* * * * *

 

14 Wojskowy Oddział Gospodarczy jest stacjonarną jednostką logistyczną, przeznaczoną do realizacji zabezpieczenia finansowego i logistycznego jednostek i instytucji wojskowych stacjonujących oraz biorących udział w szkoleniu poligonowym w rejonie odpowiedzialności 14 WOG w czasie pokoju, kryzysu i wojny, oraz zadań mobilizacyjnych w stosunku do jednostek nowo formowanych.

14 WOG zaopatruje jednostki i instytucje wojskowe, zgodnie z planem przydziałów gospodarczych resortu obrony narodowej.

Do głównych zadań 14 WOG należy:

- Zapewnienie obsługi logistycznej, finansowej, medycznej oraz fizycznej ochrony obiektów, a także świadczenie usług gospodarczo - bytowych dla jednostek i instytucji przydzielonych na zaopatrzenie.

- Gospodarowanie administrowanym zasobem nieruchomości.

- Prowadzenie procedur zamówień i zakupów materiałów i usług, zgodnie z zatwierdzonymi planami rzeczowo – finansowymi i przydzielonymi środkami finansowymi, z zachowaniem przepisów ustawy o finansach publicznych – prawo zamówień publicznych.

- Prowadzenie ewidencji składników majątkowych wojska, zgodnie z ustawą o rachunkowości oraz o finansach publicznych oraz w pomocniczych systemach ewidencyjnych, zgodnie z wymaganiami centralnych organów logistycznych.

- Planowanie potrzeb rzeczowo – finansowych jednostek i instytucji wojskowych pozostających na przydziałach gospodarczych, zgodnie z obowiązującymi w resorcie obrony narodowej przepisami i terminami.ZAPRASZAM DO GALERII

Tekst - kpt. Maciej Betka, zdjęcia - ppor. Mariusz Sokołowski


Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych