BIP
14 Wojskowy Oddział Gospodarczy
Aktualności
Przeniesienie służbowe oficera
29.12.2016
29. grudnia br. Komendant 14. Wojskowego Oddziału Gospodarczego podpułkownik Marek Pawłowski w obecności żołnierzy i pracowników uroczyście pożegnał kapitana Marcina Kuzimskiego, który został wyznaczony na stanowisko w innej jednostce wojskowej.

Kapitan Marcin Kuzimski od początku sformowania 14. Wojskowego Oddziału Gospodarczego pełnił służbę na stanowisku Szefa Sekcji Operacyjnej. Żołnierz jest absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej im. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu, którą ukończył w 1997 roku. Weteran, uczestnik wielu misji w ramach Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Afganistanie, całą służbę wojskową związany był z poznańskim garnizonem gdzie zajmował kolejno stanowiska: dowódca plutonu, oficer sekcji technicznej, szef eksploatacji sekcji technicznej w Wyższej Szkole Oficerskiej im. Stefana Czarnieckiego a następnie Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych. W 2012 roku oficer wzmocnił szeregi 14. Wojskowego Oddziału Gospodarczego.

Komendant podpułkownik Marek Pawłowski, podziękował odchodzącemu oficerowi za zaangażowanie w codziennym wykonywaniu obowiązków służbowych, z których wywiązywał się wzorowo i na wysokim, profesjonalnym poziomie. Komendant wyraził przekonanie, że czas wspólnego wykonywania zadań w 14. Wojskowym Oddziale Gospodarczym kapitan Kuzimski będzie wspominał z sympatią i satysfakcją.

Na koniec odchodzący oficer wpisał się do "Księgi Pamiątkowej", po czym przyjął życzenia od przedstawiciela Zebrania Oficerów 14. WOG, kolegów i współpracowników.

Uroczystość była okazją do wręczenia żołnierzom i pracownikom odznak pamiątkowych 14. WOG, listów gratulacyjnych i dyplomów uznania za długoletnią pracę.ZAPRASZAM DO GALERII

Tekst i zdjęcia - kpt. Maciej Betka


Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych