BIP
14 Wojskowy Oddział Gospodarczy
Aktualności
Narodowe Święto Niepodległości
10.11.2016
10 listopada br. w czasie uroczystej akademii oraz Wielkiego Balu Niepodległości żołnierze i pracownicy 14. Wojskowego Oddziału Gospodarczego obchodzili Narodowe Święto Niepodległości.

Narodowe Święto Niepodległości jest najważniejszym polskim świętem narodowym. 11. listopada 1918 roku po 123. latach niewoli Polska odzyskała niepodległość.

Po latach rozbiorów, dokonanych przez Austrię, Prusy i Rosję w latach 1772 - 1795, powstaniach narodowych (Listopadowym 1830 i Styczniowym 1863), zmaganiach na różnych frontach, Polacy dzięki niezłomności, patriotyzmowi i bohaterstwu wywalczyli wolność. Ogromną rolę w odzyskaniu niepodległości odegrał pierwszy marszałek Polski Józef Piłsudski.

Dzień 11 listopada ustanowiono świętem narodowym w 1937 roku. Od roku 1939 do 1989 obchodzenie tego święta było zakazane. Po upadku rządów komunistycznych nabrało szczególnego znaczenia i jest dniem wolnym od pracy.

W przeddzień rocznicowych wydarzeń na uroczystej zbiórce a wieczorem podczas 2. Wielkiego Balu Niepodległości spotkali się żołnierze i pracownicy wojska 14. Wojskowego Oddziału Gospodarczego, by wspólnie uczcić historyczne wydarzenia.

W czasie uroczystej zbiórki, której scenariusz przebiegał zgodnie z Ceremoniałem Wojskowym, po odegraniu hymnu państwowego i odczytaniu Decyzji Ministra Obrony Narodowej oraz Rozkazu w sprawie Narodowego Święta Niepodległości, Komendant podpułkownik Marek Pawłowski, wręczył medal resortowy "Za zasługi dla obronności kraju", żołnierzom i pracownikom odznaki pamiątkowe 14. WOG, ryngrafy pamiątkowe oraz dyplomy uznania za długoletni staż pracy.

Szef Delegatury Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej podpułkownik Mirosław Kwiatkowski wręczył Komendantowi podpułkownikowi Markowi Pawłowskiemu i Inspektorowi ppoż Wojciechowi Wojnowskiemu medale "Za zasługi dla pożarnictwa", natomiast Prezes Wielkopolskiego Stowarzyszenia Aktywnych Rezerwistów (WSAR) Zbigniew Gałka uhonorował Komendanta i Zastępcę Komendanta podpułkownika Grzegorza Pytlaka odznaką Stowarzyszenia WSAR.

Uroczystość była okazją do wręczenia majorowi Arturowi Daniłowi listu gratulacyjnego, którym za uzyskanie bardzo dobrych wyników w wykonywaniu zadań służbowych wyróżnił go Szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych generał brygady Dariusz Łukowski.

Dodatkowo za szczególne osiągniecia w służbie i pracy zawodowej w codziennym wykonywaniu obowiązków służbowych Komendant uhonorował najlepszego Pracownika i Podoficera 2016 roku, którymi zostali:

Podoficer Roku - st. chor. Tomasz Szponikowski - Podoficer Specjalista Służby Środków Bojowych,

Pracownik Roku - Maciej Ostwald - Kierownik Grupy Zabezpieczenia Poznań, który w swoim wystąpieniu podziękował współpracownikom i podwładnym dedykując swój sukces Ich ciężkiej i wzorowej pracy.

Po części oficjalnej, na zakończenie odbył się występ zespołu Wokalnego Klubu Marynarki Wojennej "Riwiera", który zaprezentował polskie pieśni patriotyczne kojarzone z obchodami Narodowego Święta Niepodległości.

Wieczorem, w pięknie udekorowanej sali balowej Domu Żołnierza, odbył się drugi Wielki Bal Niepodległości. Wszyscy jego uczestnicy, ustrojeni w biało - czerwone kotyliony, oprócz wspaniałej zabawy tanecznej przy akompaniamencie "Orkiestry Zbigniewa Pawlaka" obejrzeli pokaz tańców narodowych w wykonaniu zespołu pieśni i tańca "Chludowianie", a także pokaz tańca nowoczesnego szkoły tańca "Bailando".

Niepowtarzalną atrakcją balu okazało się wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych, podczas którego ujawniło się wiele talentów wokalnych jego uczestników.ZAPRASZAM DO GALERII

Tekst - kpt Maciej Betka, zdjęcia - Julitta Rzanna, Maciej Betka


Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych