BIP
14 Wojskowy Oddział Gospodarczy
Aktualności
Rzut granatem bojowym
30.09.2016
30 września br. w Ośrodku Szkolenia CSWLąd. w Biedrusku żołnierze 14 Wojskowego Oddziału Gospodarczego oraz Wojskowych Komend Transportu w Gdańsku i Szczecinie odbyli ćwiczenie w rzucaniu granatem bojowym

Zajęcia prowadzone były z zachowaniem najwyższych norm bezpieczeństwa, o które zadbali organizatorzy zajęć. Po szczegółowym omówieniu warunków bezpieczeństwa, kierownik ćwiczeń oprowadził szkolonych wokół rzutni omawiając czynności, sygnały oraz sposób przemieszczania się podczas ćwiczeń.

Po sprawdzeniu łączności i zajęciu miejsc w schronach przystąpiono do ćwiczenia.

Szkoleni, po pobraniu granatu i zapalnika zajmowali miejsce na stanowisku ogniowym, gdzie po uzbrojeniu granatu na komendę kierownika ćwiczenia wyciągali zawleczkę i granatem zwalczali "nacierającego przeciwnika". Po wykonanym "zadaniu" powracali do schronu tym samym robiąc miejsce dla kolejnych ćwiczących.

Rzut granatem bojowym to kolejne zajęcia wykonywane zgodnie z Rocznym Planem Szkolenia, przez żołnierzy 14 WOG. Mają one na celu utrzymanie na niezmiennie wysokim poziomie umiejętności ze szkolenia ogniowego, nieodłącznym elementem związanym ze służbą wojskową.

Zajęcia oprócz uzyskania pozytywnych ocen przyniosły wiele satysfakcji uczestnikom, ponieważ specyfika służby w jednostce logistycznej nie często pozwala na wykonywanie zadań bojowych na poligonie.ZAPRASZAM DO GALERII

Tekst - kpt Maciej Betka, zdjęcia - ppor. Mariusz Sokołowski


Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych