BIP
14 Wojskowy Oddział Gospodarczy
Aktualności
Konferencja Sprawozdawczo - Wyborcza
26.09.2016
26 września br. odbyła się Konferencja Sprawozdawczo - Wyborcza Zarządu Międzyzakładowej Organizacji Związkowej Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Pracowników Wojska 14 WOG i CSWLąd.

Podczas Konferencji podsumowano pracę Zarządu, po upływie jego cztero letniej kadencji, oraz dokonano nowych wyborów. Delegaci wybrali ośmio osobowy Zarząd, którego przewodniczącą na powtórną kadencję wybrano panią Mirosławę Kiliańską, trzy osobową komisję rewizyjną oraz skład trójki delegatów reprezentujących Zarząd na szczeblu krajowym.

W konferencji uczestniczył Przewodniczący Zarządu Głównego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Pracowników Wojska (NSZZ PW) Zenon Jagiełło, który w swoim wystąpieniu przedstawił najistotniejsze problemy dotyczące środowiska pracy pracowników wojska i plany na najbliższe miesiące w zakresie ich rozwiązania.

Spotkanie podsumował Komendant 14 WOG, w zastępstwie podpułkownik Grzegorz Pytlak, który podziękował za współpracę z organami związkowymi, a następnie wręczył Panu Przewodniczącemu Zenonowi Jagiełło oraz Pani Przewodniczącej Mirosławie Kiliańskiej upominek przedstawiający symbol 14 WOG-u.ZAPRASZAM DO GALERII

Tekst - kpt Maciej Betka, zdjęcia - ppor. Mariusz Sokołowski


Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych