BIP
14 Wojskowy Oddział Gospodarczy
Aktualności
Święto 1. Regionalnej Bazy Logistycznej
15.09.2016
15 września br. Komendant podpułkownik Marek Pawłowski wspólnie z przedstawicielami 14. Wojskowego Oddziału Gospodarczego uczestniczyli w Święcie 1. Regionalnej Bazy Logistycznej w Wałczu.

Uroczystość zorganizowano na pięknie położonym terenie przyległym do Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy Alei Gwiazd nad jeziorem Raduń, gdzie w formie pikniku stoiska promocyjne wystawiły wszystkie jednostki, w tym poznański Oddział Gospodarczy, podległe Komendantowi 1. RBLog. w Wałczu.

Uroczystość rozpoczęła msza święta w intencji żołnierzy i pracowników resortu obrony narodowej 1. RBLog.

Po mszy odbył się uroczysty apel podczas którego Komendant 1. RBLog. pułkownik Eryk Hoffmann powitał przybyłych na uroczystość i w swoim wystąpieniu przypomniał rys historyczny obchodzonego święta oraz podsumował działalność kierowanej przez Niego Bazą.

Po odczytaniu Decyzji Ministra Narodowej oraz Rozkazu w sprawie Święta 1 RBLog., Komendant wręczył akty mianowania na kolejne stopnie wojskowe, odznaczenia państwowe, listy gratulacyjne żołnierzom oraz dyplomy uznania i listy gratulacyjne pracownikom wojska Bazy.

Uroczystości zakończył występ Orkiestry Wojskowej Marynarki Wojennej ze Świnoujścia.

Wśród zaproszonych gości byli reprezentanci władz miasta, posłowie na Sejm RP, Komendanci, Kierownicy i Dowódcy podległych Komendantowi 1. Regionalnej Bazie Logistycznej jednostek i składów.

14 Wojskowy Oddział Gospodarczy przygotował stanowisko promocyjne, gdzie zaprezentowano główne zadania zabezpieczające zaopatrywanych jednostek i instytucji. Przedstawiciele służby medycznej pokazali zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz na prośbę gości mierzyli ciśnienie tętnicze.

Dużą atrakcją szczególnie wśród najmłodszych uczestników pikniku okazał się pokaz zasad maskowania twarzy, maluszki chętnie nadstawiały buźki po czym pozowały do wspólnych zdjęć z żołnierzami.

* * *

1 Regionalna Baza Logistyczna w której strukturę wchodzi między innymi 14 Wojskowy Oddział Gospodarczy jest stacjonarną jednostką logistyczną, funkcjonującą w ramach systemu zabezpieczenia logistycznego wojsk, podległą bezpośrednio Szefowi Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych i stanowi jego organ wykonawczy przewidziany do planowania, gromadzenia, przechowywania i dystrybucji środków zaopatrzenia, przeznaczonych na zaopatrzenie wojskowych oddziałów gospodarczych (WOG) stacjonujących w rejonie odpowiedzialności Bazy oraz jednostek pełniących funkcję Oddziałów Gospodarczych.

Zadania, które 1. RBLog. Realizuje w codziennej służbie to:

- utrzymywanie stałej gotowości bojowej i mobilizacyjnej sprzętu wojskowego oraz zapasów środków materiałowych;

- utrzymanie w gotowości do działania systemu mobilizacyjnego do osiągnięcia wymaganego stopnia zdolności bojowej na okres zagrożenia, kryzysu i wojny;

- przygotowanie stanów osobowych, sprzętu i środków materiałowych oraz dokumentacji umożliwiających zorganizowane przejście ze struktur „Pokojowych" na czas „Wojenny";

- realizacja planów rzeczowo-finansowych opracowywanych na podstawie przydzielonych środków finansowych;

- realizacja zaopatrywania (planowego i doraźnego), prowadzenie procedur przetargowych, realizację centralnych zakupów, dystrybucja środków zaopatrzenia oraz usług;

- prowadzenie ewidencji zgodnie z ZWSI RON;

- zabezpieczenie medyczne w rejonie odpowiedzialności Bazy;

- ochrona i obrona obiektów wojskowych oraz konwojowanie środków bojowych i materiałów niebezpiecznych;

- zabezpieczanie szkolenia wojsk własnych i sojuszniczych na największym poligonie w Europie (Drawsko Pomorskie) oraz na Centralnym Poligonie Sił Powietrznych Wicko Morskie;

- zabezpieczanie funkcjonowania 5 Centrów Szkolenia poprzez Wojskowe Oddziały Gospodarcze w rejonie odpowiedzialności (CSLog Grudziądz, CSWL Drawsko Pomorskie, CSWL Poznań, CSAiU Toruń, CS MW Ustka).ZAPRASZAM DO GALERII

Tekst i zdjęcia - kpt Maciej Betka


Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych