BIP
14 Wojskowy Oddział Gospodarczy
Aktualności
Sprawdzenie szczelności masek w atmosferze skażonej
14.09.2016
14 września br. zgodnie z planem zasadniczych przedsięwzięć na bieżący kwartał, odbyło się szkolenie pracowników resortu obrony narodowej w zakresie sprawdzenia szczelności i dopasowania masek przeciwgazowych w atmosferze skażonej

Celem zajęć, zorganizowanych w Ośrodku Szkolenia w Biedrusku, było doskonalenie posługiwania się sprzętem i środkami ochrony przed skażeniami, będącymi w wyposażeniu indywidualnym żołnierzy i pracowników resortu obrony narodowej. Szkolenie, którego kierownikiem był Zastępca Komendanta 14 Wojskowego Oddziału Gospodarczego podpułkownik Grzegorz Pytlak, zorganizowano na kilku punktach nauczania przy Głównym Stanowisku Dowodzenia zlokalizowanym w centrum wojskowego poligonu.

Najważniejszym punktem szkolenia było sprawdzenie szczelności i dopasowania masek przeciwgazowych w atmosferze skażonej. Każdy szkolony przeszedł obowiązkowy przegląd lekarski oraz dokładne sprawdzenie stanu technicznego i właściwego dopasowania rozmiaru przydzielonej maski przeciwgazowej. Po szczegółowym omówieniu warunków bezpieczeństwa i czynności związanych z posługiwaniem się Indywidualnych Środków Ochrony Przed Skażeniami (ISOPS) przystąpiono do działania. Szkoleni na komendy instruktorów ubierali maski i odzież ochronną, po czym testowali ISOPS w atmosferze skażonej w specjalnie do tego celu przygotowanej komorze KLOSZ, w której rozpylono środek testujący - chloropikrynę (odczynnik RN).

Na kolejnych punktach nauczania uczestnicy doskonalili posługiwanie się sprzętem przeciwpożarowym, udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, nawiązywania łączności, zasad eksploatacji pojazdów mechanicznych oraz strzelali z karabinków pneumatycznych oraz rzucali granatami treningowymi do celów.

Największą jednak atrakcją okazał się pokaz czołgów, wozów bojowych oraz pojazdów wojskowych będących na wyposażeniu Wojsk Lądowych użytkowanych przez żołnierzy Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu. Dla niektórych pracowników był to pierwszy kontakt ze sprzętem wojskowym, w którym można było zasiąść na miejscach do tej pory zarezerwowanych tylko dla wyspecjalizowanych i wyszkolonych załóg.

W innej części poligonu, na Strzelnicy Bojowej Piechoty, żołnierze odbyli szkolenie strzeleckie z broni osobistej, podczas którego zostali poddani sprawdzianom z wybranych przedmiotów szkolenia bojowego. Po strzelaniu żołnierze dołączyli do pracowników wojska gdzie również sprawdzili szczelność i dopasowanie masek przeciwgazowych w atmosferze skażonej.

Zajęcia zakończono kontrolą działania służby żywnościowej, przed którą postawiono zadanie związane z przygotowaniem i wydaniem posiłku w warunkach poligonowych.ZAPRASZAM DO GALERII

Tekst - kpt Maciej Betka, zdjęcia - Adrianna Dolska


Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych