BIP
14 Wojskowy Oddział Gospodarczy
Aktualności
Obchody Święta Wojskowych Oddziałów Gospodarczych
29.06.2016
29 czerwca br. żołnierze i pracownicy 14. Wojskowego Oddziału Gospodarczego uroczyście obchodzili Święto Wojskowych Oddziałów Gospodarczych.

Tegoroczne obchody rozpoczęła uroczysta msza święta w intencji 14. Wojskowego Oddziału Gospodarczego, którą w Kościele Garnizonowym pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża Świętego osobiście odprawił Biskup Polowy Wojska Polskiego generał brygady Józef Guzdek.

Po mszy świętej za szczególne zaangażowanie i pomoc w zabezpieczaniu logistycznym na rzecz jednostek i instytucji wojskowych podporządkowanych Parafii Garnizonowej w Poznaniu Jego Ekscelencja Biskup Polowy WP odznaczył Medalem Błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki Komendanta 14. Wojskowego Oddziału Gospodarczego podpułkownika Marka Pawłowskiego.

Główne uroczystości Święta Wojskowych Oddziałów Gospodarczych odbyły się w Teatrze Wielkim w Poznaniu, gdzie zgodnie z Ceremoniałem Wojskowym po złożeniu meldunku przez Zastępcę podpułkownika Grzegorza Pytlaka, z udziałem pocztu sztandarowego Szkoły Podoficerskiej Wojsk Lądowych, odśpiewano hymn państwowy, po którym Komendant, powitał przybyłych na uroczystość a następnie w swoim wystąpieniu przypomniał historię oraz główny cel Wojskowego Oddziału Gospodarczego.

Wśród zaproszonych gości w tegorocznym święcie uczestniczyli miedzy innymi: Dowódca 2. Skrzydła Lotnictwa Taktycznego generał brygady pilot Dariusz Malinowski, Komendant 1. Regionalnej Bazy Logistycznej pułkownik Eryk Hoffmann, Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Poznaniu pułkownik Zdzisław Małkowski, Dowódca 31. Bazy Lotnictwa Taktycznego pułkownik pilot Grzegorz Ślusarz, Przedstawiciele Dowódców, Komendantów, Szefów jednostek zaopatrywanych przez 14 WOG oraz przedstawiciele Wojewody Wielkopolskiego, Prezydenta Miasta Poznania a także zaprzyjaźnionych służb mundurowych.

Po odczytaniu Rozkazu w sprawie wyróżnień z okazji Święta Wojskowego Oddziału Gospodarczego, Komendant wręczył Statuetki Okolicznościowe Komendantowi 1 Regionalnej Bazy Logistycznej pułkownikowi Erykowi Hoffmannowi, Komendantowi 26 WOG pułkownikowi Rafałowi Smuszkiewiczowi, Zastępcy Dowódcy 5 Lubuskiego Pułku Artylerii podpułkownikowi Robertowi Majdeckiemu, odznaki i ryngrafy pamiątkowe 14. WOG oraz listy gratulacyjne pracownikom obchodzącym jubileusze pracy.

Tradycyjnie, w dowód uznania za szczególne zasługi dla 14 WOG, Komendant wręczył tytuł honorowy "Przyjaciel 14. Wojskowego Oddziału Gospodarczego", które w tym roku Kapituła przyznała: Szefowi Wojskowego Zarządu Infrastruktury w Poznaniu pułkownikowi Tadeuszowi Borkowi oraz Szefowi Oddziału Muzeum Broni Pancernej podpułkownikowi Tomaszowi Ogrodniczukowi.

Po zakończeniu części oficjalnej, odbył się uroczysty koncert Orkiestry Reprezentacyjnej Sił Powietrznych pod dyrekcją kapelmistrza majora Pawła Joksa, podczas którego goście, żołnierze i pracownicy wysłuchali wybranych światowych standardów muzycznych, przygotowanych specjalnie na tę okazję.

Święto Wojskowych Oddziałów Gospodarczych, zostało ustanowiono Decyzją nr 432 Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia świąt wojskowych oraz sposobu ich obchodzenia w Siłach Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej.

Wojskowe Oddziały Gospodarcze to strukturalne elementy nowej koncepcji logistycznego zabezpieczenia działań Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej. Ich powstanie zapewniło jednostkom wojskowym możliwość oddzielenia funkcji operacyjno - szkoleniowych od finansowo - gospodarczych.

Poznański Wojskowy Oddział Gospodarczy jest jednostką organizacyjną podległą Ministrowi Obrony Narodowej bezpośrednio podporządkowaną Komendantowi 1. Regionalnej Bazy Logistycznej.

14. Wojskowy Oddział Gospodarczy jest stacjonarną jednostką logistyczną, przeznaczoną do realizacji zabezpieczenia finansowego, logistycznego oraz medycznego jednostek, instytucji stacjonujących i biorących udział w szkoleniu poligonowym w rejonie odpowiedzialności w czasie pokoju, kryzysu i wojny. Ponadto realizuje zadania mobilizacyjne w stosunku do jednostek nowo formowanych. 14. WOG zaopatruje jednostki wojskowe i instytucje zgodnie z planem przydziałów gospodarczych Resortu Obrony Narodowej.ZAPRASZAM DO GALERII

Tekst - kpt. Maciej Betka, zdjęcia - ppor. Mariusz Sokołowski


Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych