BIP
14 Wojskowy Oddział Gospodarczy
Aktualności
XII Zgromadzenie Mężów Zaufania Korpusu Oficerów Zawodowych Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych.
02.06.2016
1 - 2 czerwca br. na zaproszenie Męża Zaufania 14 WOG odbyło się Zgromadzenie Mężów Zaufania Korpusu Oficerów Zawodowych Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych.

Zgromadzeniu przewodniczył Dziekan Korpusu Oficerów Zawodowych Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych komandor porucznik Dariusz Dębski, obowiązki gospodarza pod nieobecność majora Artura Daniła pełnił zastępca Męża Zaufania 14. WOG - kapitan Maciej Betka.

W Zgromadzeniu uczestniczyli zaproszeni mężowie zaufania z 2. WOG Wrocław, 11. WOG Bydgoszcz, 18. WOG Wejherowo, 22. WOG Olsztyn, 32. WOG Zamość, Wojskowej Komendy Transportu w Gdańsku i Szczecinie, 1. Brygady Logistycznej i 2. batalionu logistycznego z Bydgoszczy.

Spotkanie było okazją do wymiany poglądów i omówienia najważniejszej bieżącej działalności Konwentu Dziekanów Korpusu Oficerów Zawodowych, problemu uposażeń żołnierzy zawodowych, dodatków, oraz wskaźnika bazowego uposażeń żołnierzy, Kodeksu Honorowego Żołnierza Wojska Polskiego a także funkcjonowania funduszu zapomogowego i nagrodowego w siłach zbrojnych.

Dziekan Korpusu Oficerów IWsp SZ uroczyście wręczył odznaki Mężów Zaufania podpułkownikowi Dariuszowi Górskiemu z Wojskowego Ośrodka Badawczo - Wdrożeniowego Służby Mundurowej w Warszawie, podpułkownikowi Zdzisławowi Krawcowi z Rejonowego Zarządu Infrastruktury Lublin oraz majorowi Piotrowi Ciepielewskiemu z 12. Terenowego Oddziału Lotniskowego w Warszawie.ZAPRASZAM DO GALERII

Tekst i zdjęcia - kmdr por. Dariusz Dębski


Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych