BIP
14 Wojskowy Oddział Gospodarczy
Aktualności
Szkolenie z problematyki Obrony Przed Bronią Masowego Rażenia
24.06.2016
21 - 24 czerwca br. 14 Wojskowy Oddział Gospodarczy gościł uczestników kursu szkoleniowo - metodycznego dla osób odpowiedzialnych za problematykę OPBMR w jednostkach bezpośrednio podporządkowanych oraz pododdziałach 1. Regionalnej Bazy Logistycznej.

Celem szkolenia było ujednolicenie i ukierunkowanie szkolenia z problematyki Obrony Przed Bronią Masowego Rażenia w jednostkach bezpośrednio podporządkowanych oraz pododdziałach 1. Regionalnej Bazy Logistycznej.

Wśród omawianych przez instruktorów treści znalazły się miedzy innymi zagadnienia związane z organizacją oraz wykorzystywaniem środków OPBMR w szkoleniu podczas prowadzenia zajęć ze sprawdzenia szczelności i dopasowania masek przeciwgazowych w komorze klosz z wykorzystaniem chloropikryny, przedsięwzięć w ramach "Dni Zagrożenia Skażeniami" a także sporządzanie planów działania jednostek na wypadek skażeń.

Prowadzący zajęcia omówili również zasady zarządzania informacją CBRN (ang. Chemical, Biological, Radiological and Nuclear) w procesie dowodzenia, gdzie przypomniano działanie służb dyżurnych po otrzymaniu komunikatu / sygnału zagrożenia oraz przykłady rozkodowania tych komunikatów.

Szkolenie podsumowano sprawdzianem wiedzy teoretycznej i praktycznej, podczas którego uczestnicy szkolenia musieli wykorzystać poznaną w czasie kursu wiedzę.ZAPRASZAM DO GALERII

Tekst - kpt. Maciej Betka, zdjęcia - ppor. Mariusz Sokołowski


Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych