BIP
14 Wojskowy Oddział Gospodarczy
Aktualności
Święto Wojskowej Służby Zdrowia
04.04.2016
4. kwietnia przypada Święto Wojskowej Służby Zdrowia, z tej okazji życzenia popularnym "medykom" złożył Komendant 14. Wojskowego Oddziału Gospodarczego podpułkownik Marek Pawłowski.

Podczas uroczystości zorganizowanej w Izbie Chorych, Komendant, podziękował całemu personelowi medycznemu, żołnierzom i pracownikom Ambulatorium - za codzienne wypełnianie ważnej misji jaką jest ratowanie życia i zdrowia oraz poświęcenie dla pacjentów.

W uroczystości uczestniczyły również pracownice Sekcji Medycznej, do której obowiązków należy zabezpieczanie medyczne jednostek i instytucji wojskowych będących na zaopatrywaniu 14. WOG-u.

Wojskowa Służba Zdrowia, w 14. Wojskowym Oddziale Gospodarczym oparta jest na Ambulatorium, w skład, którego wchodzą dwie Izby Chorych, zlokalizowane w Poznaniu i Biedrusku.

Poznańskim Ambulatorium kieruje kapitan lekarz medycyny Maciej Bernacki. W codziennym wykonywaniu zadań wspomagają go pięcioro lekarzy (w tym dwie panie stomatolog), kierowcy – ratownicy, ratownicy medyczni oraz pielęgniarki.

Ambulatorium poznańskiego Oddziału Gospodarczego wykonuje zadania związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w tym medycyny pracy, profilaktyką zdrowotną: nadzorem sanitarno - higienicznym, przeciwepidemicznym i własnym zabezpieczeniem medycznym bieżącego funkcjonowania oraz jednostek wojskowych będących na zaopatrzeniu 14. Wojskowego Oddziału Gospodarczego.

W codziennej pracy lekarze i ratownicy Ambulatorium zabezpieczają pod względem medycznym proces szkolenia stacjonujących na terenie odpowiedzialności 14. WOG jednostek i instytucji wojskowych. Najczęściej są to strzelania z wozów bojowych i broni strzeleckich, poligony, szkolenia z użyciem materiałów niebezpiecznych (np. rzut granatem, wysadzanie, rozminowanie), gazów bojowych (napalm, chloropikryna) oraz nauki jazdy wozami bojowymi.

Ponadto lekarze wydają zaświadczenia o zdolności do pracy, sporządzają opinię służbowo- lekarską żołnierzom kierowanym do Rejonowej Wojskowej Komisji Lekarskiej, kierują na turnusy lecznicze oraz organizują i nadzorują szczepienia ochronne dla żołnierzy Narodowych Sił Rezerwowych.ZAPRASZAM DO GALERII

Tekst i zdjęcia - kpt. Maciej Betka


Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych