BIP
14 Wojskowy Oddział Gospodarczy
Aktualności
Pożegnanie z mundurem
31.03.2016
31. marca Komendant 14. Wojskowego Oddziału Gospodarczego ppłk Marek Pawłowski w obecności żołnierzy i pracowników resortu obrony narodowej uroczyście pożegnał odchodzących do rezerwy żołnierzy ppłk Mariana Burzyńskiego i kpt. mar. Tomasza Góreckiego

 

Podpułkownik Marian Burzyński karierę wojskową rozpoczął w 1978 r. jako podchorąży Wyższej Oficerskiej Szkoły Radiotechnicznej w Jeleniej Górze, którą ukończył w 1982 r. i został mianowany na pierwszy stopień oficerski. Swój pierwszy przydział służbowy jako nowo mianowany oficer otrzymał do 6. Pułku Lotnictwa Bombowego w Pile, w którym służył przez 16 lat, przechodząc kolejne szczeble dowodzenia. Następnym etapem w karierze ppłk. Mariana Burzyńskiego był przydział do 17. Rejonowych Warsztatów Technicznych w Poznaniu, którymi kierował w latach 1998-2011. W tym czasie Warsztaty Techniczne przechodziły restrukturyzacje dostosowując swoją działalność do nowych wymogów modernizujących się Sił Zbrojnych RP. W latach 2011-2014 ppłk Burzyński został skierowany do służby w 1. Regionalnej Bazie Logistycznej, natomiast w grudniu 2014 r. został wyznaczony na stanowisko Zastępcy Szefa Wydziału Technicznego w 2. Regionalnej Bazie Logistycznej. Od początku bieżącego roku ppłk Marian Burzyński kontynuował służbę będąc w dyspozycji Komendanta 14. Wojskowego Oddziału Gospodarczego.

Kapitan marynarki Tomasz Górecki, od początku sformowania 14 Wojskowego Oddziału Gospodarczego pełnił służbę na stanowisku Szefa Sekcji Gotowości Bojowej i Mobilizacyjnej. Oficer jest absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej Służb Kwatermistrzowskich w Poznaniu, którą ukończył w 1991 roku. Zawodową służbę wojskową rozpoczął w Komendzie Portu Wojennego Hel na stanowisku oficer wydziału ekonomiczno- finansowego gdzie kolejno zajmował stanowiska oficer i oficer-pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych. Następnym etapem w karierze kpt. Góreckiego było pełnienie służby w Dowództwie 9. Flotylli Obrony Wybrzeża w którym pełnił obowiązki oficera. W 2004 roku oficer powrócił do Poznania gdzie służył w Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych na stanowisku wykładowcy by po ośmiu latach wzmocnić szeregi 14. Wojskowego Oddziału Gospodarczego.

Kończącym służbę żołnierzom, Komendant ppłk Marek Pawłowski, podziękował za zaangażowanie w codziennym wykonywaniu obowiązków służbowych, z których oficerowie wywiązywali się na wysokim, profesjonalnym poziomie. Komendant wyraził przekonanie, że czas wspólnego wykonywania zadań w 14. Wojskowym Oddziale Gospodarczym obaj żołnierze będą wspominać z sympatią i satysfakcją.

Na koniec odchodzący żołnierze wpisali się do „Księgi Pamiątkowej”, po czym przyjęli życzenia od przedstawiciela Zebrania Żołnierzy 14. WOG, kolegów i współpracowników.

Uroczystość była również okazją do wręczenia aktu mianowania na kolejny stopień wojskowy majorowi Markowi Sochackiemu, który objął obowiązki Szefa Wydziału Technicznego.

Ponadto Komendant wręczył pracownikom resortu obrony narodowej odznaki pamiątkowe 14 WOG oraz uhonorował dyplomami pracowników obchodzących jubileusze pracy.

Odznaka Pamiątkowa 14. Wojskowego Oddziału Gospodarczego:

- Ludmiła Pietrowska,

- Krzysztof Cholewa,

Jubileusze pracy:

50 lat - Marian Moszycki,

35 lat - Hanna Mroczkiewicz,

30 lat - Jarosław Musielak.

 

 

ZAPRASZAM DO GALERII

Tekst - kpt. Maciej Betka. zdjęcia - Dariusz Sienniak


Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych