BIP
14 Wojskowy Oddział Gospodarczy
Aktualności
Święto Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych
01.10.2015
1 października swoje Święto obchodzi Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu, największa jednostka zaopatrywana przez 14 Wojskowy Oddział Gospodarczy.

Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych im. Hetmana Polnego Koronnego Stefana Czarnieckiego w Poznaniu jest jednostką organizacyjną szkolnictwa wojskowego podporządkowaną Dowódcy Generalnemu Rodzajów Sił Zbrojnych.

Do głównych zadań należy między innymi kształcenie kandydatów na żołnierzy zawodowych w korpusie szeregowych, szkolenie specjalistyczne podchorążych - kandydatów na oficerów, kształcenie żołnierzy zawodowych na kursach specjalistycznych, doskonalenia zawodowego i kursach językowych, kształcenie ochotników w ramach służby przygotowawczej do Narodowych Sił Rezerwowych oraz szkolenie rezerw osobowych zgodnie z potrzebami Sił Zbrojnych RP.

Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych zostało utworzone 1 października 2002 r. na bazie rozformowanej Wyższej Szkoły Oficerskiej im. Stefana Czarnieckiego i tego dnia obchodzi swoje święto, które ustanowiono Decyzją Nr 95/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 kwietnia 2003 r.

Komendantowi, żołnierzom i pracownikom wojska CSWLąd. w Poznaniu z okazji Święta składamy najserdeczniejsze życzenia, kolejnych sukcesów w służbie, pracy i życiu rodzinnym.ZAPROSZENIE ORAZ SZCZEGÓŁOWY PLAN OBCHODÓW ŚWIĘTA CENTRUM SZKOLENIA WOJSK LĄDOWYCHtekst - kpt. Maciej Betka


Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych