BIP
14 Wojskowy Oddział Gospodarczy
Aktualności
Szkolenie żołnierzy rezerwy
26.09.2015
26. września br. zgodnie z „Planem zasadniczych przedsięwzięć na 2015 rok” w 14. Wojskowym Oddziale Gospodarczym przeszkolono żołnierzy rezerwy.

Do odbycia jednodniowych ćwiczeń wojskowych w 14. Wojskowym Oddziale Gospodarczym stawiło się sto procent zaplanowanych do szkolenia żołnierzy rezerwy.

"Rezerwiści" po przekroczeniu bram Jednostki, zaewidencjonowaniu na Punkcie Kontrolno- Informacyjnym zostali umundurowani i wyposażeni na Punkcie Przyjęcia i Wyposażania po czym w obecności Komendanta 14. WOG wz. majora Janusza Brzezichy odnowili przysięgę wojskową.

W dalszej części dnia przystąpiono do szeregu zajęć teoretycznych, podczas których zapoznano żołnierzy z tradycjami, strukturą i zadaniami jednostki wojskowej, do której otrzymali przydział mobilizacyjny oraz z obowiązkami na stanowiskach służbowych.

Po części teoretycznej przystąpiono do zajęć praktycznych, gdzie na punktach nauczania sprawdzono umiejętności żołnierzy ze strzelania, znajomości budowy broni, zakładania maski przeciwgazowej oraz odzieży ochronnej.

Po całodziennych ćwiczeniach żołnierze otrzymali smaczny posiłek.ZAPRASZAM DO GALERII

tekst - kpt. Maciej Betka, zdjęcia - ppor. Mariusz Sokołowski


Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych