BIP
14 Wojskowy Oddział Gospodarczy
Aktualności
Sprawdzian ze szkolenia bojowego
23.09.2015
23 września br. żołnierze 14. Wojskowego Oddziału Gospodarczego zostali poddani sprawdzianowi ze szkolenia bojowego.

Celem zajęć realizowanych na Strzelnicy Bojowej Piechoty w Ośrodku Szkolenia Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Biedrusku, było sprawdzenie stopnia wyszkolenia ze strzelania oraz wybranych przedmiotów szkolenia bojowego.

Głównym punktem szkolenia było sprawdzenie kondycji strzeleckiej żołnierzy podczas strzelania bojowego z broni osobistej.

Na pozostałych punktach nauczania wyznaczeni instruktorzy sprawdzili i ocenili żołnierzy z norm szkoleniowych w zakresie:

- budowy, rozkładania i składania broni osobistej,

- zasad posługiwania się sprzętem łączności,

- zasad orientowania się w terenie,

- pokonywania terenu różnymi sposobami,

- zakładania maski i odzieży ochronnej,

- budowy i zasad działania przyrządów do wykrywania skażeń.

Uczestniczący w szkoleniu żołnierze po raz kolejny potwierdzili swoją wysoką formę strzelecką wykonując ćwiczenia w 90% i uzyskując pozytywne oceny ze sprawdzianów ze szkolenia bojowego.ZAPRASZAM DO GALERII

tekst - kpt. Maciej Betka, zdjęcia - ppor. Mariusz Sokołowski, chor. Wiesław Stober


Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych