BIP
14 Wojskowy Oddział Gospodarczy
Aktualności
Święto 1. Regionalnej Bazy Logistycznej
11.09.2015
11 września Komendant 14. Wojskowego Oddziału Gospodarczego podpułkownik Marek Pawłowski wspólnie z zastępcą podpułkownikiem Grzegorzem Pytlakiem uczestniczyli w uroczystościach z okazji piątej rocznicy sformowania 1. Regionalnej Bazy Logistycznej.

Podczas uroczystości, w której uczestniczyli Komendanci, Kierownicy i Dowódcy podległych Komendantowi 1. Regionalnej Bazy Logistycznej jednostek i składów, Komendant 1. RBLog. pułkownik Eryk Hoffmann powitał przybyłych na uroczystość i w swoim wystąpieniu przypomniał rys historyczny obchodzonego święta oraz podsumował pięć lat działalności kierowanej przez niego Bazy.

Po odczytaniu Decyzji Ministra Narodowej oraz Rozkazu w sprawie Święta 1 RBLog., Komendant wręczył odznaczenia państwowe, listy gratulacyjne żołnierzom oraz dyplomy uznania i listy gratulacyjne pracownikom wojska Bazy.

Uroczystości zakończyła część artystyczna podczas której wystąpił Centralny Zespół Artystyczny Wojska Polskiego, który podczas swojego występu zaprezentował najbardziej znane pieśni popularyzujące tradycje narodowe i chwałę oręża polskiego.

* * *

1 Regionalna Baza Logistyczna w której strukturę wchodzi między innymi 14 Wojskowy Oddział Gospodarczy jest stacjonarną jednostką logistyczną, funkcjonującą w ramach systemu zabezpieczenia logistycznego wojsk, podległą bezpośrednio Szefowi Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych i stanowi jego organ wykonawczy przewidziany do planowania, gromadzenia, przechowywania i dystrybucji środków zaopatrzenia, przeznaczonych na zaopatrzenie wojskowych oddziałów gospodarczych (WOG) stacjonujących w rejonie odpowiedzialności Bazy oraz jednostek pełniących funkcję Oddziałów Gospodarczych.

Zadania, które 1. RBLog. realizuje w codziennej służbie to:

- utrzymywanie stałej gotowości bojowej i mobilizacyjnej sprzętu wojskowego oraz zapasów środków materiałowych;

- utrzymanie w gotowości do działania systemu mobilizacyjnego do osiągnięcia wymaganego stopnia zdolności bojowej na okres zagrożenia, kryzysu i wojny;

- przygotowanie stanów osobowych, sprzętu i środków materiałowych oraz dokumentacji umożliwiających zorganizowane przejście ze struktur "Pokojowych" na czas "Wojenny";

- realizacja planów rzeczowo-finansowych opracowywanych na podstawie przydzielonych środków finansowych;

- realizacja zaopatrywania (planowego i doraźnego), prowadzenie procedur przetargowych, realizację centralnych zakupów, dystrybucja środków zaopatrzenia oraz usług;

- prowadzenie ewidencji zgodnie z ZWSI RON;

- zabezpieczenie medyczne w rejonie odpowiedzialności Bazy;

- ochrona i obrona obiektów wojskowych oraz konwojowanie środków bojowych i materiałów niebezpiecznych;

- zabezpieczanie szkolenia wojsk własnych i sojuszniczych na największym poligonie w Europie (Drawsko Pomorskie) oraz na Centralnym Poligonie Sił Powietrznych Wicko Morskie;

- zabezpieczanie funkcjonowania 5 Centrów Szkolenia poprzez Wojskowe Oddziały Gospodarcze w rejonie odpowiedzialności (CSLog Grudziądz, CSWL Drawsko Pomorskie, CSWL Poznań, CSAiU Toruń, CS MW Ustka).

Komendantowi 1 Regionalnej Bazy Logistycznej, żołnierzom i pracownikom wojska z okazji piątej rocznicy sformowania składamy najserdeczniejsze życzenia, kolejnych sukcesów w służbie, pracy i życiu rodzinnym.ZAPRASZAM DO GALERII

tekst - kpt.Maciej Betka, zdjęcia - Agata Woźnicka


Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych